CASE

FDF

Håndtering af 300 kredses IT-behov gennem specialudvikling af nye features

FDF er et landsforbund med ca. 300 kredse (lokalafdelinger). I kredsene bliver der opkrævet kontingent fra medlemmerne og der tilbydes weekendture, sommerlejre mm., som medlemmerne kan tilmelde sig og betale for. Der er ca. 25.000 medlemmer, og de enkelte kredse har ansvaret for administration af egne medlemmer. Det betyder også, at Flexbillet som leverandør håndterer mange kredses forskellige behov. Flexbillet har siden 2015 udviklet og drevet løsninger til FDF, som bl.a. giver mulighed for:

  • Automatiseret godkendelses- og betalingsproces. Ved tilmelding til landsforbundets kurser og lejre har Flexbillet muliggjort en automatiseret proces, som tillader den lokale kreds at godkende og betale for egne medlemmers deltagelse.

  • Tilmelding til kredsenes arrangementer samt betaling. Flexbillet trækker automatisk en liste fra FDFs eget medlemssystem over kredsens medlemmer, så de bliver inviteret til arrangementer, samtidig med at kredsen kan holde styr på tilmeldingerne. Oprettelse af tilmeldinger sker på baggrund af specialudviklede eventskabeloner, som tillader nem og hurtig oprettelse af selv ret komplicerede tilmeldinger med mange til- og fravalg.

  • Opkrævning af kontingent i kredsene. Flexbillet tilbyder en løsning, hvor kredsene nemt kan opkræve kontingent fra medlemmer og holde styr på betaling, udsende påmindelser mm. Selve opkrævningen kan let varieres fra medlem til medlem, så man f.eks. kan opkræve forskellige kontingenter på baggrund af medlemmernes aldre eller tilhørsforhold og f.eks. tilbyde søskenderabat. Der er også mulighed for at tilvælge automatisk betaling, så det sker pr. automatik ved næste kontingentopkrævning. Flexbillet kommunikerer automatisk betalingsstatus til FDFs system. Der er således ingen administrative tunge processer i forbindelse med opkrævningen.

Moduler/Produkter

Landsforbundet og kredsene udbyder kurser, lejre mm. Tilmelding sker på baggrund af specialudviklede eventskabeloner på Flexbillet-systemet.

Opkrævning af kontingent sker via Flexbillets kontingentmodul, som integrerer direkte med FDFs medlemssystem.

”Det er klart min oplevelse, at vores mange kredse er godt tilfredse med Flexbillet-systemet, som i dag taler direkte sammen med vores medlemssystem. Vi har hen af vejen haft brug for nogle ret komplicerede løsninger og forskellige tilretninger, som Flexbillet forsøger at imødekomme, så det passer ind i vores virkelighed.”

– Jakob Harbo Kastrup, Administrationschef hos FDF