Vores priser

Herunder figurerer vores generelle priser og gebyrsatser. Specifikke priser for anvendelse af de forskellige produkter finder du under hvert produkt i menuen Produkter.

 
Priser og generelle gebyrsatser

SATS / GEBYR (EKSKL. MOMS)

Gebyr for overførsel af provenuer

DKK 10,00
(Første overførsel er gratis)

Timepris: udvikling, opsætning, rådgivning mm.

DKK 900,00
Eller efter tilbud

Vi bliver jævnligt
spurgt om

Hvornår udbetales mine provenuer?

Når du bruger Flexbillet til salg af billetter, tilmeldinger, standpladser mm. i forbindelse med et arrangement, afregner vi som standard med dig på 3. bankdag efter arrangementets afslutning. Hvis du ønsker det, kan vi lave løbende udbetalinger – når som helst, du ønsker det.

Når du bruger Flexbillet til medlemshåndtering og kontingentopkrævning, udbetaler vi altid dine provenuer løbende. Du vælger selv frekvensen; normalt anbefaler vi udbetaling en gang om ugen eller en gang om måneden.

Kan specielle behov tilgodeses?

Vi er altid til at tale med. Hvis der f.eks. er forhold, som gør, at vores gebyrstruktur er problematisk for den måde, dit salg foregår på, tager vi en snak om det og finder en løsning. Vi kalder ikke platformen for Flexbillet uden grund; selv gebyropsætningen er uhyre fleksibel – til gavn for både dig og os.

Priser og generelle gebyrsatser

SATS / GEBYR (EKSKL. MOMS)

Betaling med Dankort

DKK 0,54 + 0,19%
Max. DKK 2,50

Betaling med kreditkort (VISA, MasterCard mm.)

0,70%

Betaling med MobilePay (ekskl. moms)

DKK 1,00
I tillæg til kortgebyr

FI-betaling/bankoverførsel (ekskl. moms)

DKK 10,00

EAN-betaling (ekskl. moms)

DKK 20,00