Kontingentopkrævning

Har du dit eget medlemssystem men mangler et robust modul til kontingentopkrævning? Flexbillet tilbyder integration med dit eksisterende medlemssystem og kan forestå opkrævning af kontingent – enten samlet eller for hver af dine lokalafdelinger.

Flexbillet tilbyder en løsning, hvor der nemt kan opkræves kontingent fra medlemmer og som holder styr på betaling, udsende påmindelser mm. Systemet kommunikerer herefter automatisk betalingsstatus til jeres system. I slipper hermed for de tunge administrative processer, når I opkræver kontingent.

Let adminstration og overblik

Vi gør det let for jer at holde øje med opkrævningerne, foretage ændringer og holde øje med hvem der har betalt, og hvem er er i restance.

Vi tilbyder:

Differentierede kontingentsatser pr. medlemstype

Det er muligt at sætte forskellige kontingentsatser for bestemte grupper – f.eks.
– Alder (Voksen, barn mv.)
– Tilhørsforhold (f.eks. søskenderabat)
– Grupperinger (f.eks. forskellige kredse, øvet/begynder mv.)


Automatisk trækning af kontingentet
Dine medlemmer vil få mulighed for at tilmelde sig til automatisk træk, så der ikke skal foretages en manuel betaling hver gang, de opkræves.
I undgår glemte regninger, og medlemmerne slipper for at skulle huske på at få betalt til tiden – alt sker automatisk.
Vi håndterer naturligvis også situationer, hvor medlemmer får nyt kort eller det gamle er udløbet.


Betalingspåmindelser
Du kan let sende betalingspåmindelser ud til medlemmer, der er i restance – og du kan påskrive et evt. rykkergebyr.


Gebyrer
Systemet giver mulighed for at tilføje gebyrer til fakturaerne.


Genudsendelse af faktura
Er mailen med fakturaen blevet slettet, så kan du med et enkelt klik gensende fakturaen til medlemmet


Samlet fakturering
Hvis en betaler har tilmeldt flere medlemmer, sørger systemet for at betaleren får en samlet mail. Det kan f.eks. være en forælder, der tilmelder flere børn.


Rabatter
Systemet tilbyder mulighed for rabat på baggrund af opsatte regler – f.eks. søskenderabat.

CASE MED KONTINGENTOPKRÆVNING / INTEGRATION MED MEDLEMSSYSTEM

FDF, Frivilligt Drenge- og Pige Forbund

Hvordan håndterer man events og kontingentopkrævning i 300 lokalafdelinger?
FDF bruger Flexbillet til arrangementstilmelding på landsforbunds- og kredsniveau. Endvidere benytter mange kredse Flexbillet til kontingentopkrævning.

Begge dele sker uden de store administrative udfordringer; bl.a. fordi vi har integreret Flexbillet med FDFs medlemssystem, der går under navnet Carla.

 

5